Сдружение за колективно управление на авторски и сродни права.
Литературна агенция, която работи в областта на книгоиздаването и TV и DVD лицензирането в България.
Блог за публицистика, авторски права, нови технологии. Разкази от Григор Гачев.