Блог на Емил А. Георгиев за правото и свободата на дигиталните технологии.
Статии за интелектуалната собственост по света.
Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките.
Правни услуги в сферата на интелектуалната собственост.
Организация за колективно управление на авторски и сродни права.
Юристът Емил А. Георгиев за правото на интелектуална собственост, компютърните програми с отворен код, споделянето на съдържание, регулацията на електронните съобщения и защитата на лични данни.
Професионален правен блог. Закрила на културното наследство. Културни права. Авторски права.
Блог за книги, четене, писатели и авторски права.
Сдружение за колективно управление на авторските права в музиката.
Авторско право и сродни права - новини, статии, законодателство.
Блог на адвокат Мирослав Огнянов, специализиращ в сферата на технологичното и комуникационно право.