Книжарница за литература на чужди езици, Варна. Културна програма.
Книжарница за българска, руска и английска литература. Издателство.