Книжарница с англоезична литература в различни области на знанието.
Книжарница за литература на чужди езици, Варна. Културна програма.
Книжарница за българска, руска и английска литература. Издателство.