Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.
Пенка Мачкърска представя своите книжки за деца в предучилищна и начална възраст.