Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.
История на библиотеката, електронни ресурси, новини за събития, издания.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.
Текуща дейност, структура и история на отдел "Ориенталски сбирки" към направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Информация за библиотеката, предлагани услуги, полезни адреси, интересни събития и православни празници.
Духовна библиотека. Книги и статии в архивиран формат. Форум.
Онлайн библиотечен проект: информация за книги с линкове за достъп до файловете на книгата.
Електронни каталози, виртуална справочна служба, културен афиш, издания, форум.
Фондове, каталози, издателска дейност. Национален фестивал на детската книга. Национална награда "Константин Константинов"