Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките.
Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
Блог за справочно-библиографска информация.
История, новини за нови постъпления и културни прояви, електронни издания, библиографии и каталози.
История, новини и архив на събития, каталози и ресурси.
Дигитални колекции от фонда на Централната библиотека на БАН, American University in Bulgaria, NALIS, SELECTION, Народна библиотека "Иван Вазов", Нов български университет, Технически университет - София, Тракийски университет - Стара Загора, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", .Централна библиотека на БАН
История, новини за събития, бюлетин "Нови книги", информация за фондове и каталози, услуги.