Предлага книги и консултации в областта на икономическите науки.
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Издателство за книги от или за личности и събития от световната политическа и икономическа сцена.
Книжарница за икономическа, езотерична и литература за личностно развитие.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Информация за поредици и книги, биографии на издавани автори.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Специализирана онлайн книжарница за икономическа литература.
Списание за интернет технологии, култура и бизнес.
Двуезични речници, вкл. на сленг, бизнес, синоними, компютри, икономика.