Платформа за резервации в реално време за кинопрожекции.
Информация за културни събития и онлайн билети за тях.
Система за разпространение на билети за културни, спортни и други обществени прояви в Централна и Източна Европа.
Система за продажба на билети за културни и спортни събития.