Информация за културни събития и онлайн билети за тях.
Система за разпространение на билети за културни, спортни и други обществени прояви в Централна и Източна Европа.
Система за продажба на билети за културни и спортни събития.
Новини и продажба на билети за различни събития - концерти, изложби, театрални постановки, спортни мероприятия, кино и други.