Образци на българската публицистика.
Видео блог на Ангел Грънчаров. Публицистика, философия.
Статии и есета, посветени на християнството.
Блог за публицистика, авторски права, нови технологии. Разкази от Григор Гачев.
Блог на Васил Видински.
Блог на Александър Чернооков за кино.