Културно-информационен двумесечник на гражданско сдружение "Възраждане".
Български културно-просветителски вестник в Украйна.
Организация, поддържаща българската национална идентичност в Украйна.
Сайт на българската общност в Унгария с новини, издания (в. "Български вести", сп. "Хемус"), информация за културни и образователни институции.
Статии и книги за древната история по нашите земи, за прабългарите и техния език.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Блог-портал за историята на Македония.