Информация за организацията, новини за научни форуми, чествания и срещи, съдържание на списание "Родознание".
История и родословно дърво на фамилия Шишманови от Видин.
Велико Търново в стари снимки и пощенски картички, пътеписи и спомени, информация за известни фамилии и личности.
Известни български родове и личности.
Български родове, чието начало е отпреди 1878, или в чието родословие има представители на българската интелигенция.
Проект за родова история, базиран на книгата "История на село Верен" на Филип Йорданов Минчев.
Краеведска книга на Енчо Т. Енчев, електронно издание. Родословно дърво на първозаселниците в селото.
История на рода Станимирови от Габрово.
За старите габровски фамилии.
Сайт за генеалогията на българската аристокрация.
Сайт за българска генеалогия, история и традиция.
Генеалогия на етносите в Бесарабия. История и краезнание. Форум.
Международен институт по антропология в Salt Lake City, Utah, USA, ръководен от Лолита Николова.