Художник графичен дизайн.
Художник. Галерия живопис, колаж, скулптура, компютърна графика, графичен дизайн.
Рисунки, компютърна графика, графичен и уеб дизайн.
Видео и текстови уроци по web.
Блог на доц. Веселина Вълканова за графичен дизайн и типография, медии и фотожурналистика.
Блог на доц. Веселина Вълканова за дизайн на книгата и типография.
Студио за компютърна графика, анимация, специални ефекти, архитектурни визуализация и анимация, графичен дизайн и архитектура.
Художник. Галерия живопис и графика.
Личен сайт на художничката Любомира Попова - живопис, графичен и уебдизайн, мултимедия.