Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Творческо обединение за художествено-документални филми.
Платформа за компютърни онлайн обучения по базови програми като Word и Powerpoint, специализиран софтуер като AutoCAD, 3DS Max и Photoshop и програмиране на софтуер като Excel, InDesign и AutoCAD с цел автоматизация чрез скриптови езици.
Специализираната школа Alex Academy подготвя ученици по математика и български език и литература за Национално външно оценяване и кандидатстване след седми клас, както и за Държавните зрелостни изпити.
Издателство на мултимедийни електронни знания - енциклопедии, речници, образователни игри, уеб базирани бази знания, инструменти за работа на български език, дигитални хранилища, системи за управление на процеса на учене.
Онлайн училище за обучение и повишаване на образователното ниво на деца и възрастни.
Система за електронно обучение - образователен проект на Център за образователни инициативи, М-Тел и Самсунг - чрез Moodle.
Онлайн обучение по английски език.
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.
Работилница за преводи и преводачи. Дистанционно обучение.
Виртуалната школа по български език.
Обучение в реално време на свирене на различни музикални инструменти, изучаване на солфеж и елементарна теория на музиката.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Лекционен курс на Марина Бурова, СУ "Св. Кл. Охридски". Тест и препратки към дисциплината.