Център за професионално обучение. Читалня: литература, култура, езотерика, здраве
Дистанционно-задочно обучение за България. Онлайн библиотека.
Материали в помощ на студенти и докторанти, разработени от Русенски университет "Ангел Кънчев".
Софтуер за дистанционно обучение.
Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.
Първо българско виртуално училище.
Дистанционно обучение по компютърни науки.
Дистанционно обучение, имащо за цел да представи основните положения, терминологията, историята и първоизточниците на кабала.
Динамична система за обмен на информация между учителя и ученика в интернет - онлайн уроци и тестове по български език и литература, математика, биология, химия... Подготвени от ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград