Виртуалната школа по български език.
Портал за позитивна промяна по методиката на Джон Кехоу. Книги, филми и музика; практически семинари, дистанционно самообучение, радио.
Обучение в реално време на свирене на различни музикални инструменти, изучаване на солфеж и елементарна теория на музиката.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Лекционен курс на Марина Бурова, СУ "Св. Кл. Охридски". Тест и препратки към дисциплината.
Център за професионално обучение. Читалня: литература, култура, езотерика, здраве
Дистанционно-задочно обучение за България. Онлайн библиотека.
Научно-изследователската лаборатория в Технически университет, София.
Материали в помощ на студенти и докторанти, разработени от Русенски университет "Ангел Кънчев".
Софтуер за дистанционно обучение.