Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Детайли от интерактивния дневник на Райчо Станев от трийсетдневната му обиколка из Швейцария.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.