Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.