Доброволна организация, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подготовка, култура и информираност на населението.
400 езикови курса в 21 държави.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Световна верига за чуждоезиково обучение: английски, немски, испански и български за чужденци.
Езиков център. Предлага обучение по английски, немски и испански език.
Езиково обучение по английски език.
Езиково обучение по английски език.
Езикова школа. Входящи тестове онлайн.
Издателство, предлагащо нестандартни методи при изучаване на чужди езици.
Онлайн уроци по английски език.