Художник. Галерия живопис, колаж, скулптура, компютърна графика, графичен дизайн.
Галерия на варненски творци и техните творби в областта на живописта, графиката и малката пластика.
Виртуална галерия на художника Румен Гашаров.
Художник. Галерия живопис.
Художник. Живопис, графика, илюстрация.
Художник. Галерия живопис.
Художник, галерия живопис.
Арт група, основана от професионални художници от Велико Търново. Пленери, проекти.
Художник. Галерия иконопис и живопис.