Арт галерия. Онлайн продажби. Оценка и сертифициране на арт произведения.
Студентски блог за анимация.
Фестивал за съвременен танц и пърформанс.
Работилница за предене, тъкане и други ръкоделия.
Фотографии на Иван Димитров.
Група, създаваща и записваща импровизирана музика.
Проект за съживяване и съхраняване на традиционни техники в тъкачество, плетиво, бродерия, грънчарство, дърворезба и медникарство.