Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Иформация за събитието, програма, карта на локациите, конкурси.
Cдружение, реализиращо проекти в сферите на изкуството, културата, екологията и опазване на културното наследство.
Представителство на Съюза на българските художници в Плевен. Членове, изложби.
Представителство на Съюза на българските художници във Варна. Членове.
Хореограф. Творческа биография, фото и видео галерия от осъществени проекти.
Новини от всички сфери на изкуството, интервюта със съвременни артисти, отразяване на концерти, фестивали и премиери и информация за предстоящи културни събития.