Студио за арт стъкло. Изработва витражи, декорации и изделия от цветно стъкло.
Студио за графичен дизайн.
Художник. Галерия рисунки, сценографски проекти и мода.
Художник. Галерия живопис и стенопис.
Художник. Галерия стенопис, мозайка, живопис и сценография.
Художник. Галерия живопис.
Студио за графичен дизайн.
Онлайн галерия с творби на художниците Румен Николов Димитров и Гълъбин Христов.
Мария Николова - галерия с мозайки. Статии за историята на мозаечното изкуство.
Художник. Биография, библиография, лекции и симпозиуми, изложби.