Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Издателство в областта на либералната икономическа и политическа мисъл.
Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Библиотека на Института за пазарна икономика и на Българската макроикономическа асоциация.
Издателство за специализирана литература в областта на счетоводството, финансите и застраховането. Абонамент и разпространение на български и чуждестранни периодични печатни издания
Издателство за литература в областите икономика, мениджмънт и техника.
Книжарница за икономическа, езотерична и литература за личностно развитие.
Издава икономическа, правна и учебна литература.
Специализирана онлайн книжарница за икономическа литература.
Издателска къща за книги в областта на медицината, икономиката, морското образование, философията и художествената литература.
Фирма за доставки на научна и професионална литература и периодика от водещите световни издателства.