Интериорен дизайн и проектиране от Ралица Запрянова.
Студио "Аули" извършва цялостно интериорно проектиране на жилищни, офисни и обществени интериорни пространства.
Галерия с произведенията на художника Пенчо Шейтанов.
Студио за интериорен дизайн. Представя свои идейни проекти.
Студио за интериорен дизайн на дизайнер Антония Саранеделчева.
Студио за интериорен дизайн. Идейни и осъществени проекти в различни стилове, 3D визуализация.
Студио за интериорен дизайн на Десислава Иванова и Бранимира Иванова.
Студио за графичен и интериорен дизайн и реклама.
Студио за интериорен дизайн и архитектура.
Студио за интериорен дизайн и цялостна реализация на жилищни и обществени пространства.
Студио за архитектура, интериорен и графичен дизайн.
Софийско студио за интериорен и мебелен дизайн.