Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Блог-портал за историята на Македония.
Сайт на Красимира Йончева - откъси от "Изкупление" (исторически роман) и от “Резос, чедо на Аполон” (предстоящ роман).