Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Център на повдигащи духа занимания - йога на смеха, игри, творчество, танци, песни...