Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Издателство за книжки и карти за малки герои.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.
История на Балканите в карти.
Блог-портал за историята на Македония.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.