Ръчно тъкани котленски килими, проектирани с автентичните котленски мотиви в традиционен или съвременен стил.
Магазин за ръчно тъкани килими. Информация за историята на килима и техниките на тъкане.