Безплатни електронни книги.
Книжарница за нови книги, в която се споделят важни заглавия и добри издателски практики.
Онлайн книжарница насочена към разпространяването на академична и специализирана литература - право, политология, история, археология, журналистика, психология, философия, лингвистика и др.
Българска книжарница във Виена.
Книжарница за нови и използвани книги.
Разпространение и печат на медицинска литература.
Предлага комикси, манга, книги по игри и филми, арт-албуми, плакати, енциклопедии, nonfiction, книги-игри.
Онлайн книжарница за доставка на книги на български език във Великбритания.
Специализирана книжарница за педагогическа, медицинска и стоматологична литература, както и за алтернативна медицина.
Кафе-книжарница и културен център. Място за книги, култура и изкуства.