Платформа, в която автори публикуват произведенията си за продажба или свободен достъп.
Книжарница на издателство "Авалон" за художествена и популярна литература, издавана от тях.
Книжарница на издателство ЗеСТ Прес. Предлага книги в областта на информационните технологии, операционни системи, програмиране и програмни езици, уеб дизайн и бази данни.
Книжарница за съвременна художествена литература.
Блог на електронна книжарница "Хермес" с анотации на книги.
Книжарница за стари книги.
Книжарница за употребявани книги, оригинални произведения и стари четива, които са в малък тираж.
Специализирана книжарница за християнска литература.
Място за среща с книгите и за културни и социални контакти.
Онлайн книжарница за стари книги.