Конкурс за нова пиеса на български език по зададена тема.
Литературен проект на Гери Турийска за къси разкази, 10 от които се четат на живо от известни личности всеки месец в Sofia Live Club.
Фотографско състезание, в което участниците трябва да направят серия от фотографии по предварително зададени теми за определен период от време.
Национален конкурс, целящ да отличи най-добрите практики и заслужили имена в сферата на културната, академичната и научната дейност.
Неправителствена организация. Подпомага организиране и провеждане на национални и международни конкурси и фестивали в областта на детското и младежкото изкуство.
Национален конкурс, посветен на книжарниците, в който победителят се определя от читателите.
Информация за конкурса и неговия регламент, представяне на участниците и галерия с техни творби.
Международен детски балетен конкурс.
Награди на публиката за български филми и сериали.
Празници на етнографското и фолклорно наследство, организирани от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Инициатива за подкрепа на българската култура в глобалната мрежа чрез използване на уеб технологии.
Информация за конкурса, творческа биография на Димитър Ненов и негови творби в нотопис и аудио и видео записи.
Представяне на участващите музеи и галерии и техните програми с изложби и събития.
Иформация за събитието, програма, карта на локациите, конкурси.
Конкурс за деца за есе/кратък разказ. Част от проект за нестандартно представяне на романа "Перо от пеликан" на Ирина Папанчева.
Конкурс за съвременно изкуство. Цели на проекта, условия за участие и представяне на международното жури на творческата селекция.