Подпомага участието на млади музиканти в семинари, фестивали, конкурси, майсторски класове.
Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Информация за младежки инициативи и кампании, образование в България и чужбина, работа и стаж, конкурси и стипендии.
Анотации на нови книги, интервюта, обяви за конкурси.
Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Блог, посветен на фотографско издание за старо Габрово.
Национален фотоконкурс. Условия за участие, наградени фотографи и творби от предходни конкурси.