Издава практико-приложни книги, полезни за дома и семейството.
Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.