Международен фестивал за визуални и перформативни изкуства.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Сдружение за международен културен мениджмънт.