Информация за Варна - история, музеи, библиотека, галерия, културни институции, природни забележителности, краезнание.
Сайт на българската общност в Унгария с новини, издания (в. "Български вести", сп. "Хемус"), информация за културни и образователни институции.
Постоянни програми, събития, новини.
Програма, библиотека, езикови курсове.
Център за култура и сътрудничество.
Културна програма, езикови курсове, библиотечна и информационна служба.
Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
История, подпомагане, издателска дейност, новини и проекти.