Обединение на неправителствени организации, работещи в сферата на изкуството и културата. Информация за кампании и проекти.
Фестивал на съвременното изкуство във Варна. Архив на минали издания.
Програма на фестивала, фото и видео архив на изминали издания.
Създава и разпространява театрални и танцови продукции, видеофилми, провежда семинари, курсове, уъркшопове, експедиции и др.
Фестивал за съвременно изкуство, организиран от Община Бургас в рамките на проект "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще".
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Българската култура във Франция и френската култура в България. Литературен конкурс за ученици.
Проекти в областта на изкуствата и културата.
Информация за института и за организирани курсове за изучаване на италиански, календар с културни изяви.
Медиен фестивал за европейския път на България. Награди за журналистика.