Сдружение за популяризиране и подпомагане развитието на театралното и други видове изкуства.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Международен фестивал на планинарския филм.
Новини, програма на фестивала, съпътстващи събития, гости.
Информация за асоциацията, дейности, текущи проекти.