Статии и литературни творби, посветени на проблемите на сексуалната ориентация.
Блог с ресурси за ЛГБТК.
Блог. Представяне на книгите й, откъси от предстоящи книги, новини, интервюта.