Блог за преразказване на книги.
Създаване на сценарии за кино, телевизия, театър, реклама, видеоклипове, игри, презентации и други, както и тяхното продуциране; курсове по драматургия.
Колекция от българска поезия.
Българска част на мултинационална библиотека за литература.
Стара българска литература в превод на полски език.
Електронно списание за публицистика и литература.
Онлайн издание за политика и култура.
Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза
Блог на български и английски автори.
Преводни и български текстове: художествена литература, критика, хуманитаристика; информация за конкурси.