Празници на изкуствата в Созопол.
Антична митология, лирика, литература, афоризми. Омир, Хезиод.
Издателство за правна, научна и художествена литература.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Съвременна история в стил дабъл екшън, написана от Юлиян Кушев.
Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Един проект за всекидневно зареждане с остроумие, позитивна самоирония и приземяване.
Текстове от българската литература.
Блог за литература, култура, публицистика.