Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Информация за поддържаните фондове литературно наследство, къщи музеи, литературни кабинети. Новини за изложби, събития и издания на НЛМ.