Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Седмично предаване на БНТ1 за православието.
Фолклорно, познавателно и забавно телевизионно предаване с автор и водещ Никола Григоров.
Новини за музикални събития.
Издание на Съюза на българските филмови дейци.
Католически електронен вестник.
Образователна телевизия за цялото семейство.