Новини за научни събития, обяви за конкурси за учени и млади таланти в науката.
Информация относно възможностите на програмата на Европейския съюз „Култура” 2007–2013.