Музейна експозиция. Съкровища, габровски фамилии, легенди за Габрово и габровци, музеен календар.
Музейни фондове и експозиции, библиотечен фонд.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.
Новини за култура.
Информация за дом и род, за съхранени вещи, писма и програмни документи на Апостола.
Отдели, експозиции, културен и исторически календар, архив с изминали събития.