Информация и новини за музея. Изложби, колекции, библиотека. Образователни и научни програми.
База данни на българските музеи, разпределени географски, тематично и азбучно.
За института и музея. Музейна експозиция, научни издания, текущи проекти, археологически разкопки.
Фото и видео галерии от разкопки, експозиции и находки.
Музеен център "Тракийско изкуство в Източните Родопи" с копие на Александровската гробница.
Информация зя музея, витуална разходка из сбирки и колекции, образователни програми в демонстрационен кабинет.
Представяне на участващите музеи и галерии и техните програми с изложби и събития.
Фото разходка из експозициите и лапидариума, информация за археологически разкопки и музеи на територията на региона.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Информация за дейности, новини за събития, галерия панорамни снимки, виртуална разходка.