Популяризиране на джаза и връзката му с други музикални жанрове сред хора от всички възрасти.