Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.