Статии за компютри и компютърни програми.
Школа по икебана. Демонстрации, пленери, изложби, галерия.
Магистърска програма на Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Лекции по право.
Организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.
Всичко за стенографията - изкуството да се пише бързо и съкратено.
Многоезичен център за изучаване на чужди езици. Анализ на нивото на владеене, начини на учене, ресурси за обучение.
Бизнес курс за настоящи и бъдещи ръководители от всеки ранг.
Езиков център за изучаване на италиански език и култура. Онлайн тестове.