Обучение по изобразително изкуство на деца от 4 до 18 години.
Образователен център. Предлага езикови, компютърни и професионални курсове за всички възрасти.
Книжарница с учебни материали за преподаване и изучаване на чужди езици.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Блог за чужди езици за учители и ученици.
Предоставя услуги в областта на образованието в чужбина и професионално развитие.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Езикови курсове и езикови ваканции за деца и възрастни.