Информация и обяви за езикови курсове и конкурси, е-уроци, форум.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Езикови курсове и езикови ваканции за деца и възрастни.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Проект SOS.NET за обучение в областта на социалните компетенции на ниво средно образование.
Център за финансово ограмотяване.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".
Представя тренинг курсове, младежки обмени и свободни позиции по ЕДС (Европейска доброволческа служба) в различни страни от Европейския съюз.