Оперна певица - музикален изпълнител на оперна и поп оперна музика.
Оперен певец, бас. Биография, репертоар, рецензии.