Център по класическа сугестопедия. Сугестопедични курсове за деца, възрастни и родители.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Блог за интеркултурно образование, реторика и андрагогика.
Онлайн група от млади учители, представящи постижения, идеи, проекти и резултати при използване на интерактивни методи в обучението и преподаването.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.
АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.
Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
Списание с публикации на преподаватели, студенти, директори, учители, родители и всички, които се интересуват от предучилищна педагогика.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Тримесечно издание на катедра по специална педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Архив с резюмета на английски език.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.