Актуални новини, професионална и методическа литература в областта на образованието.
Център по класическа сугестопедия. Сугестопедични курсове за деца, възрастни и родители.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Блог за интеркултурно образование, реторика и андрагогика.
Онлайн група от млади учители, представящи постижения, идеи, проекти и резултати при използване на интерактивни методи в обучението и преподаването.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.
АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.
Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
Списание с публикации на преподаватели, студенти, директори, учители, родители и всички, които се интересуват от предучилищна педагогика.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.